Themapagina Herfst

/Themapagina Herfst
Themapagina Herfst 2018-02-26T14:07:07+00:00

Themapagina Herfst

21e eeuwse vaardigheden.

De informatie op de themapagina is gericht op  de 21e eeuwse vaardigheden. Op deze themapagina krijg je suggesties hoe je de 21e eeuwse vaardigheden in de klas praktisch in kunt zetten.
Wil je meer informatie over de 21e eeuwse vaardigheden? Kijk dan eens naar de artikelen "21e eeuwse vaardigheden... en dan?"

Heb je zelf aanvullingen op het thema, laat het weten via het contactformulier!

 Klik op een vaardigheid en spring meteen naar dat onderdeel op deze pagina.

Digitale geletterdheid

Het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.  Hieronder vallen de vaardigheden Computational thinking, ICT basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid.

Computational thinking

• denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en gereedschappen.

BeeBot 

Ook bij het thema Herfst is de BeeBot natuurlijk goed in te zetten.

Materialen:

Herfst foto's en tellen met herfstmaterialen (beschikbaar voor leden van de Mailinglist)

Kleuters digitaal!

ICT basisvaardigheden

• het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’);

•  het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;

•  het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware)

•  het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten;

•  het kunnen werken met internet (browsers, e-mail);

•  op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten;

Download

Herfstwoorden natypen

Typ de woorden na. Kleuters en groep 3.
Document is beveiligd, zodat kinderen alleen kunnen typen tussen de haakjes.

Woorden natypen herfst.docx

Microsoft Word document 3.9 MB

Mijn herfstwoorden voor de Osmo. Download hier: https://my.playosmo.com/a/WBMRCZRCRXApps

Herfstpuzzel

Dit is het perfecte spel voor alle leeftijden, je kunt op verschillende niveaus spelen van 25- 400 stukjes.

Gratis


Bongobos

Bongobos Herfst is de eerste van vier seizoensgerelateerde apps voor kleuters van 2 tot 5 jaar. Een geanimeerd verhaal vol dieren gidst de kinderen door het Bongobos, de herfst en een reeks leuke, educatieve spelletjes.

€ 1,99

Los in het bos

Los in ‘t Bos is een spel dat je buiten speelt op een smartphone. De game maakt gebruik van Augmented Reality, dat een virtuele laag bovenop de werkelijkheid zet. Je ziet dus op je scherm waar je bent, en in je scherm verschijnt ook het spel.

Gratis

Digi Doe- Natuurkaarten

De Digi Doe app bestaat uit 50 vrolijk geïllustreerde kaarten. Op de achterkant staat een leuke opdracht. Deze opdrachten gaan vooral over planten, dieren en dingen die je bij een wandeling in de natuur kunt tegenkomen.

Gratis

Informatievaardigheden

Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.


• definiëren van het probleem;

• zoeken naar bronnen en informatie;

• selecteren van bronnen en informatie;

• verwerken van informatie; 

• presenteren van informatie

Onderzoek

Laat de kinderen de vraag "Hoe en waarom veranderen bladeren van kleur?" onderzoeken.

Besteed hierbij aandacht aan hoe je zoekt. Natuurlijk presenteren de groepjes hun bevindingen.

Je kunt de groepjes ook verschillende vragen laten onderzoeken.

Meer info:


Mediawijsheid

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

• begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren;

• gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnen mediaomgevingen;

• communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken; 

• strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.

Zoeken op internet

Als je kinderen een project of werkstuk wilt laten maken, is het belangrijk dat ze goed kunnen zoeken op internet.  Hier vind je tips en hulpmiddelen om je leerlingen beter te leren zoeken op internet:

 Week van de mediawijsheid

 

Thema 2016 – Feit, fake of filter: hoe word jij beïnvloed?

18 t/m 25 november 2016

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/


Communiceren

Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.


• doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);

• kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;

• kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen


Creatief denken

Het bedenken van nieuwe Ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.


• een onderzoekende en ondernemende houding;

• het kunnen denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen kunnen zien;

• het kennen van creatieve technieken (brainstorming en dergelijke); 

• het durven nemen van risico’s en fouten kunnen zien als leermogelijkheden.


Denk sleutel kaarten Herfst

 

Download de Denksleutelkaarten herfst op de pagina Extra materialen.

Heb je nog geen toegang tot de Extra materialen? Meld je dan snel aan!

Mindmappen over de herfst

 

- https://www.jufbianca.nl/

- http://www.mindmappenmetkleuters.nl/

 

Meer informatie over mindmappen in  midden- en bovenbouw:

- https://www.onderwijsmaakjesamen.nl


Mindmap apps

3A Mindmap Free

Mindmeister

Popplet

Probleemoplosvaardigheden

Het (h)erkennen van een probleem en om het kunnen komen tot een plan om het probleem op te lossen.


• problemen kunnen signaleren, analyseren en definiëren;

• kennen van strategieën om met onbekende problemen om te gaan;

• oplossingsstrategieën kunnen genereren, analyseren en selecteren;

• het creëren van patronen en modellen;

• het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen.

Sociaal Culturele vaardigheden

Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.


• constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor

andere visies, uitingen en gedragingen;

• het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;

• eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten;

• het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;

• bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.


Natuur speurtocht

Met de kinderen op speurtocht naar herfstmaterialen.

Neem een eierdoos en plak bovenop de materialen die de kinderen kunnen zoeken. Pas de materialen aan aan hetgeen in de omgeving te vinden is. Door te zoeken op "nature savenger hunt" vind je veel verschillende lijstjes en afbeeldingen.

Het sociale aspect kun je vergroten door leerlingen in tweetallen of kleine groepjes op pad te sturen met 1 eierdoos.

Het originele idee komt van http://www.iammommahearmeroar.net/


Boeken over de herfst


Samenwerken

Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.


• verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen ;

• hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;

• een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;

• respect voor culturele verschillen;

• kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;

• kunnen functioneren in heterogene groepen;

• effectief kunnen communiceren.


Parachute met bladeren

 

Samen bladeren verzamelen en dan spelen met de parachute en de balderen. Lol is verzekerd en ook het samenwerken wordt geoefend.

 

Bron: http://www.teachpreschool.org/2011/10/outdoor-fall-parachute-play/


Levend spinnenweb

 

Levend spinnenweb - Ga met alle kinderen in een kring staan. Jij als spelleider begint. Je houdt het begin van de draad vast en noemt een naam van iemand naar wie je de bol moet overgooien. Deze persoon vangt hem. Hij houdt de draad ook weer vast en gooit de bol weer naar de volgende persoon. Zo ontstaat een spinnenweb.

Kritisch denken

Het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.


• het effectief kunnen redeneren en formuleren;

• informatie kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren;

• hiaten in kennis kunnen signaleren;

• het kunnen stellen van betekenisvolle vragen;

• het kritisch reflecteren op het eigen leerproces;

• het open staan voor alternatieve standpunten.


Venn diagram

Een Venn-diagram bestaat uit twee overlappende cirkels waarin het overlappende deel de overeenkomsten van twee onderwerpen worden geplaatst. In de twee ovalen ernaast staan dan de eigenschappen van de twee onderwerpen.

Met een Venn-diagram zoek je naar overeenkomsten en verschillen tussen 2 onderwerpen of voorwerpen.

 

Bron foto: http://www.scholastic.com/


Zelfregulering

Het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.


• het stellen van realistische doelen en prioriteiten;

• doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en richten op de

uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het proces (planning,

timemanagement);

• reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het eigen gedrag

en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;

• inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;
• verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn.