Themapagina Sinterklaas

/Themapagina Sinterklaas
Themapagina Sinterklaas 2018-02-26T14:38:17+00:00

Themapagina Sinterklaas


21e eeuwse vaardigheden.

De informatie op de themapagina is gericht op  de 21e eeuwse vaardigheden. Op deze themapagina krijg je suggesties hoe je de 21e eeuwse vaardigheden in de klas praktisch in kunt zetten.
Wil je meer informatie over de 21e eeuwse vaardigheden? Kijk dan eens naar de artikelen "21e eeuwse vaardigheden... en dan?"

Heb je zelf aanvullingen op het thema, laat het weten via het contactformulier!

 Klik op een vaardigheid en spring meteen naar dat onderdeel op deze pagina.

Digitale geletterdheid

Het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.  Hieronder vallen de vaardigheden Computational thinking, ICT basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid.

Computational thinking

• denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en gereedschappen.


Beebot

Beebot kaarten Sint tellen (alleen beschikbaar voor leden van de Mailinglist)

Mediawijsheid

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.• begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoemedia gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren;• gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnenmediaomgevingen;• communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren insociale netwerken; • strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.

Informatievaardigheden

Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.


• definiëren van het probleem;

• zoeken naar bronnen en informatie;

• selecteren van bronnen en informatie;

• verwerken van informatie; 

• presenteren van informatie

Werkstuk of spreekbeurt
Laat de leerlingen (bovenbouw) een werkstuk over Sinterklaas maken.

Informatie is te vinden op:

ICT basisvaardigheden

• het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’);

•  het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;

•  het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware)

•  het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten;

•  het kunnen werken met internet (browsers, e-mail);

•  op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten;


Online lootjes trekken
https://www.lootjestrekken.nl/Tinytap

Tinytap.it is de ideale app. Je kunt je eigen spellen maken en laten spelen door de kinderen in je klas. Voor het thema Sinterklaas heeft Meester Sander al  lessen gemaakt.

Osmo

Osmo my words, Nederlandstalig, Sint snoepgoed. Downloaden via Ipad!


Prowise Presenter

In Prowise Presenter kun je met Pro Quiz een quiz maken. In  het artikel Een quiz maken met Prowise Presenter laat ik je zien hoe je dat doet.


Prowise Presenter

Kleuters vinden het prettig om direct feedback te krijgen op het digibord. Ook dat kan in Prowise. In het artikel Sinterklaas digibordles voor kleuters laat ik je zien hoe je dat kunt doen.


Bellen met Sinterklaas

Sinterklaas is nu eindelijk bereikbaar op je mobiel of tablet. Perfect voor ouders om hun kinderen met Sinterklaas te laten bellen en sms'en.

Gratis


De Club van Sinterklaas

Kinderen kunnen spelletjes spelen, meezingen op de muziek, videoclips en afleveringen bekijken en luisteren naar de nieuwe voorleesverhalen...

Gratis

Help de sint

Oh nee! De inpakmachine van Sinterklaas is kapot. Alle cadeautjes vliegen in het rond. Jij moet zorgen dat de cadeautjes in de juiste zakken terecht komen.

Gratis

Job's Sinterklaaspuzzels

Onder begeleiding van het super leuke SinterJop liedje kunnen kinderen nu de leukste Sinterklaas puzzels maken met Jop de Giraf, zijn vrienden of de poppen Lulu en Tommie in de hoofdrol.

€ 0,99


Piet en Sint in het labyrint

Piet is de kadootjes van de stoomboot kwijtgeraakt! Kun jij hem helpen de kadootjes te vinden voordat Sinterklaas het ziet?

Gratis


Sinterklaas app

De leukste Sinterklaasliedjes, Sint-filmpjes, alle uitzendingen van het Sinterklaas Journaal, een rijmwoordenboek voor geweldige gedichten en de beste cadeautips.

Gratis

Sinterklaas dobbelspel

Het is weer zover: Pakjesavond! En wat is een Sinterklaasavond zonder een te gek dobbelspel?
Keep it simple en kies voor het Sinterklaas Dobbelspel!

€ 1,99

Vliegende piet

Help Sinterklaas om alle kadootjes te verzamelen. Piet vliegt met een ballon. Laat Piet vallen zodat hij bovenop de geschenken uitkomt.

Gratis

Communiceren

Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.


• doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);

• kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;

• kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen


Debat over piet

Er is veel discussie: moet piet zwart blijven of niet? De kinderen uit de bovenbouw hebben daar vast een mening over. Organiseer een soort "Lagerhuis" over dit onderwerp.

Informatie over de debatvorm Lagerhuis: 

http://www.debatindeklas.nl/debatvormen/lagerhuis/


Pietendialoog

Bedenk een gesprek tussen de twee pieten. Laat ze om de beurt praten. Waar zouden deze twee pieten het samen over hebben?

http://www.123lesidee.nl/index.php/site/out/7581

Creatief denken

Het bedenken van nieuwe Ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.


• een onderzoekende en ondernemende houding;

• het kunnen denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen kunnen zien;

• het kennen van creatieve technieken (brainstorming en dergelijke); 

• het durven nemen van risico’s en fouten kunnen zien als leermogelijkheden.

Download

Denksleutels Sinterklaas

Afkomstig van http://www.wsnsveghel.nl/mindportaal/Paginas/default.aspx

Denksleutels thema Sinterklaas.pdf

Adobe Acrobat document 548.7 KB

Gluren door het sleutelgat

Wat ziet piet als hij door het sleutelgat gluurt? 

De kinderen krijgen een kopieerblad met een sleutelgat. In het sleutelgat tekenen ze wat piet ziet.

Waar gluurt piet door het sleutelgat en wat zou hij allemaal kunnen zien?

Je kunt de opdracht ook omdraaien: wat zie jij als je door het sleutelgat van het pietenhuis gluurt?

Activeer vooraf de creativiteit door b.v. een mindmap te maken. Alles mag, niets is gek of raar!

Bron: Digifemke

Werkblad downloaden


Hoe ziet Piet er over 10 jaar uit?

Ook Piet is aan verandering onderhevig. Hoe zou Piet er over 10 jaar uit kunnen zien? Wat is er veranderd aan 'm? Welke kleur heeft hij, wat heeft hij bij zich, wat zijn z'n taken?

De kinderen kunnen dit tekenen, in een verhaal beschrijven, een toneelstuk over opvoeren, een lied over zingen, etc.

In plaats van Piet kun je natuurlijk ook Sint als uitgangspunt nemen!

Probleemoplosvaardigheden

Het (h)erkennen van een probleem en om het kunnen komen tot een plan om het probleem op te lossen.


• problemen kunnen signaleren, analyseren en definiëren;

• kennen van strategieën om met onbekende problemen om te gaan;

• oplossingsstrategieën kunnen genereren, analyseren en selecteren;

• het creëren van patronen en modellen;

• het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen.


Een verhalend ontwerp

 

Bedenk een verhaal waarin uiteraard een probleem voorkomt. Samen met de kinderen ga je het probleem oplossen.

 

Leuke ideeën:


Een pietenprobleem

 

De kinderen denken na over een oplossing voor het pietenprobleem, een discussie die heel Nederland bezig houdt.

Hoe denken de kinderen dat dit het beste opgelost kan worden, zodat iedereen tevreden is? Laat de kinderen creatief en "out of the box" denken. Zorg voor een veilige sfeer, waarin alles kan en niets gek is!


Sociaal Culturele vaardigheden

Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.


• constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor

andere visies, uitingen en gedragingen;

• het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;

• eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten;

• het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;

• bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.


Bakkershoek

Dit jaar staat het Sinterklaasjournaal in het teken van bakken en wordt er geadviseerd een bakkershoek in de klas te maken.

Leuk bij de kleuters, maar ook een aanwinst in groep 3 en 4.

Om over na te denken:

  • Alleen sinterklaas spullen of een meer uitgebreidere winkel?
  • Betalen met chocolademunten
  • Zelf spullen bakken met klein (zie hieronder) of met echte materialen

Pepernotenklei
Zelf klei maken! Deze klei ruikt naar pepernoten en chocola! Als dat geen pretje is…

Recepten

 Pepernoten, Speculaas, borstplaat en meer:

Samenwerken

Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.


• verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen ;

• hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;

• een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;

• respect voor culturele verschillen;

• kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;

• kunnen functioneren in heterogene groepen;

• effectief kunnen communiceren.

Groepsopdracht: bouwen met Kapla

Bouw met Kapla samen de stoomboot/ Sint en piet/ de aankomst van Sinterklaas.

Maak vooraf een plan en teken dit. Daarna ga je bouwen. Overleg goed met elkaar.

Uiteraard kun je ook met andere materialen zoals LEGO, duplo etc laten bouwen.

Kritisch denken

Het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.


• het effectief kunnen redeneren en formuleren;

• informatie kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren;

• hiaten in kennis kunnen signaleren;

• het kunnen stellen van betekenisvolle vragen;

• het kritisch reflecteren op het eigen leerproces;

• het open staan voor alternatieve standpunten.

Zelfregulering

Het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.


• het stellen van realistische doelen en prioriteiten;

• doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en richten op de

uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het proces (planning,

timemanagement);

• reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het eigen gedrag

en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;

• inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;
• verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn.